top of page

Verwijzers

Jongeren worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorgers wanneer ze jonger zijn dan 16 jaar. Als ze ouder zijn dan 16 jaar, dan kunnen zij zich ook zelf aanmelden.

 

Maar het kan zijn u vanuit uw beroep regelmatig te maken heeft met jongeren waarvan u denkt: ‘Het gaat niet zo goed met dit kind’. Neem dan gerust contact op om te overleggen over een passende verwijzing.

Leerkracht/IB-er/Vertrouwenspersoon:
– leerprestaties van leerlingen zijn onvoldoende of gaan ineens achteruit.

– het gedrag van de leerling in de klas of op het schoolplein valt op/baart u zorgen.

Huisarts/praktijkondersteuner/medewerker CJG:
Contra indicaties zijn IQ<80 en/of psychiatrische persoonlijkheids- problematiek. Bij twijfel of uw patiënt/cliënt geschikt is voor de vorm van therapie neemt u dan contact op.

 

bottom of page