top of page

Voor verwijzers

 

Jongeren worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorger(s) wanneer ze jonger zijn dan 16 jaar.

Boven die leeftijd kunnen jongeren zich ook zelf aanmelden.

 

Het kan zijn dat u vanuit uw beroep regelmatig te maken heeft met jongeren waarvan u denkt: ‘Het gaat niet zo goed met dit kind’. Neem gerust contact op om te overleggen over een passende verwijzing.

Leerkracht/IB-er/Vertrouwenspersoon:

-Leerprestaties van leerlingen zijn zonder aanwijsbare reden onvoldoende of gaan ineens achteruit.

-Het gedrag van de leerling in de klas of op het schoolplein valt   opeens erg op of baart u zorgen.

Huisarts/praktijkondersteuner/medewerker CJG:

Contra indicaties zijn IQ<80 en/of psychiatrische 

persoonlijkheids-problematiek. Bij twijfel of uw patiënt/cliënt geschikt is voor de vorm van therapie neemt u dan contact op.

bottom of page