top of page

Voor ouder(s) 

 

Mijn kind reageert super gevoelig, zit vaak alleen thuis, vindt dingen heel spannend, is onzeker over haar/zijn uiterlijk of denkt dingen niet te kunnen.

 

Deze uitspraken hoor ik geregeld van ouders die bij mij komen. Ze hebben te maken met een laag zelfbeeld van hun kind. Jongeren met een laag zelfbeeld durven niet goed te vertrouwen op zichzelf en zitten vaak minder lekker in hun vel. Verschillende situaties vinden ze spannend en daar kunnen ze behoorlijk last van hebben. 

Het zelfbeeld, wat zich door de jaren heen ontwikkelt, is de manier waarop jouw kind zichzelf ziet. Dat kan zowel een positief of negatief  zelfbeeld zijn.

Kenmerken van een negatief zelfbeeld:

-Jouw kind denkt negatief over zichzelf op één of meerdere gebieden zoals het uiterlijk, schoolprestaties, omgang met vrienden of sportprestaties.

-Jouw kind heeft moeite met kritiek, het wordt snel boos of klapt dicht.

-Jouw kind praat negatief over zichzelf, zoals 'ik kan het niet', 'ik doe altijd iets verkeerd', 'ik ben niet leuk genoeg', 'alle kleren staan me stom'.

-Jouw kind vraagt veel bevestiging.

-Jouw kind reageert snel boos of geïrriteerd en moet snel huilen.

-Jouw kind vindt het moeilijk om complimenten te ontvangen.

Wanneer je één van deze kenmerken herkent wil dat niet meteen zeggen dat jouw kind een negatief zelfbeeld heeft. Maar het kan wel belangrijk zijn om het in de gaten te houden. Wanneer je meerdere kenmerken herkent, wil ik graag helpen met de persoonlijke groei van jouw kind. 

Dus bel me, niemand hoeft immers alles alleen te doen. 

Groeien gaat vanzelf, persoonlijk groeien is een keuze.

 

bottom of page