top of page

Hoe werkt EMDR?

Uit veel onderzoeken is gebleken dat EMDR werkt bij een traumatische ervaring. Een verklaring hiervoor is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen, het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt. 

EMDR zorgt ervoor dat de spanning van de nare ervaring wordt verminderd en

vaak zelfs verdwijnt. Daarna kan iemand makkelijker terug denken aan een

oudere ervaring zonder weer in de 'oude' emotie terug te vallen. Een EMDR-

sessie kan nieuwe inzichten geven waardoor er op een heel andere wijze naar

de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis wordt teruggekeken.

 

Hoe gebeurt dit dan?

Tijdens de behandeling wordt de onaangename ervaring bewust teruggehaald

met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen.

Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden. Dit kan op verschillende manieren:
1) Met de ogen volgen va
n de hand, EMDR-stick of lichtbalk van de therapeut die op 30 cm afstand van het gezicht heen en weer beweegt.
2) Via een koptelefoon luisterend naar tikjes/piepjes die afwisselend in het linker en rechteroor worden aangeboden.
3) Door tactiele stimulatie door afwisselend op de rechter- of linkerhand of knie te trommelen of te tappen. Door deze afleidende taak kan de informatieverwerking beter plaatsvinden.

4) Een combinatie van bovengenoemde afleidende taken.

Na afloop van de EMDR-sessie kan de energie terugkeren Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en b.v. vermoeidheid de overhand neemt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe (wellicht heftige) beelden of gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is echter een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is.

 

IMG_6960.HEIC
bottom of page