top of page

De werkwijze van de praktijk

Ben je jonger dan 16 jaar? Eén van de je ouders kan je eigen initiatief of na verwijzing van leerkracht, arts etc. aanmelden. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zonder toestemming van ouder(s) aanmelden voor de therapie.

Er volgt eerst een intakegesprek tussen ouders én kind en de therapeut op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst.

Ouders kunnen in het intakegesprek belangrijke informatie geven over hun kind en hun kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem. In overleg wordt er gekeken wat de beste behandelmethode is. 

Na een aantal sessies is er een oudergesprek waarin met de ouders het proces besproken wordt en eventuele communicatie en/of begeleidingsadviezen worden gegeven. Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van de jongere zelf vertelt.

Vaak geeft de jongere het moment van afronding zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het wat langer. Ik streef ernaar de behandeling kort te laten duren.

Afhankelijk van de hulpvraag werken we (de jongere en ik) meer of minder met de ouder(s) samen. Het kan ook zijn dat we contact opnemen met andere belangrijke personen zoals de leerkracht. Uiteraard gebeurt dat altijd met goedkeuring van de jongere zelf en de ouder(s).


Het is ook mogelijk om enkel een of meerdere oudergesprekken aan te vragen, zonder dat jouw kind in therapie komt. Soms volstaat het ontvangen van adviezen bij het oplossen van het probleem van je kind.

Veel gestelde vragen:

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen VIT en RBCZ.  Onderstaand een button naar desbetreffende vergoedingen. 

 

Wat betekent de 'Transitie Jeugdzorg' voor de vergoeding op de praktijk?

Integratieve therapie kan vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Deze zorg blijft bij de verzekeringsmaatschappijen en gaat niet over naar de gemeente. Dit betekent dat je je kind kunt aanmelden bij de praktijk, zonder verwijsbrief.

Hoe lang duurt een volledige therapie-behandeling?

De meeste jongeren komen tussen de 5 tot 10 keer voor een afspraak. Sommigen komen maar 2 of 3 keer en voelen zich dan al een stuk beter. Sommige jongeren komen vaker dan 10 keer, omdat ze de begeleiding nog nodig hebben of als er onverwachte dingen gebeuren in hun leven. De meeste jongeren komen eens in de 1-2 weken voor een afspraak. Soms komen jongeren eens in de 5-6 weken om even bij te praten of als ondersteuning. Wanneer de jongeren komen en hoe vaak, bepalen ze vaak zelf.

Wat gebeurt er in een sessie?

Iedere sessie is anders en is ook afhankelijk van de jongere. Er is geen vooropgezet programma. Soms zitten we 45 minuten te praten, zetten we een interventie in, zijn we creatief bezig, of spelen we een (educatief) spel. De manier om je te uiten is voor iedereen anders en kan ook per sessie verschillen.

Wordt er een dossier aangemaakt?

Iedere therapeut heeft een werkdossier waar aantekeningen in zitten over de kinderen, verslagen van sessies of rapporten van andere behandelaars. Dit dossier wordt veilig opgeborgen. Ieder dossier blijft op de praktijk en wordt niet gedeeld met derden, alleen op verzoek van de ouders of cliënt. Het dossier wordt nergens geregistreerd en blijft in bezit van de therapeut/praktijk.

Worden de ouders op de hoogte gehouden?

De ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie maar inhoudelijke zaken worden alleen besproken met toestemming van het kind.
 

Aan het begin vindt er een intakegesprek plaats. Na een aantal sessies een evaluatiegesprek en een eindgesprek. Mochten er in de tussentijd belangrijke dingen naar voren komen dan neemt de therapeut contact op met de ouder(s), uiteraard pas na toestemming van de jongere zelf. 

Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?

Wanneer een jongere nog geen 16 jaar is moeten de beide ouders schriftelijk toestemming geven voor de therapie. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft dan volstaat toestemming van één ouder. Als er geen contact is tussen de beide ouders, dan kan de therapeut contact opnemen met de andere ouder voor toestemming.

Slaagt een therapie altijd?

Of een therapie slaagt is afhankelijk van meerdere factoren. Heeft het kind hetzelfde probleem als de ouders aangeven of is het een probleem wat alleen de ouders zien? Is de jongere bereid/gemotiveerd om te veranderen? Voelt het zich veilig en goed bij de behandelaar? Is de omgeving van de jongere rustig en stabiel? Op deze vragen krijgt de therapeut meestal in de eerste of tweede sessie al een antwoord en dit wordt dan besproken met de ouders en de jongere.


Als jongeren in een onveilige situatie leven of wanneer de ouders veel conflicten hebben dan wordt het moeilijk om de therapie te laten slagen. De therapie slaagt uiteraard beter wanneer ouders en therapeut samenwerken om de leefwereld van de jongere zo fijn mogelijk te maken.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op.

bottom of page